Пробен тест кој секој би можел да одговори точно
Ниедно парање не смее да биде оставено празно...Имате 10 минути да ги одговорите прашањата ... Среќно ...
Прифати ме како анонимен:
Име
Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Светлосните сигнали на уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, жолто трепкаво и жолто непрекинато светло, за возачите:

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

     
Прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од три до 12 месеци, ќе му се изрече на возачот кој во населено место се движи со брзина над дозволената, поголема од:

(Впиши ја брзината во км/ч)


Свеста како највисок облик на психофизичкиот живот на човекот, во сообраќајот подразбира:
Покренато од BF Quiz
gototop