Ц - Категорија

Возило со кој се обучуваат кандидати за дозвола од Ц категорија.

 


gototop